Interrail – warunki korzystania

 1. Definicja Interrail Pass
  Interrail Pass składa się z biletu i specjalnej okładki. Bilet bez okładki, podobnie jak sama okładka bez biletu nie są ważne. Podróżny, który okazuje do kontroli bilet bez okładki lub samą okładkę zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za przejazd oraz opłaty dodatkowej w wysokości maks. 200 EUR, zgodnie z przepisami obowiązującymi u danego przewoźnika.

 2. Bilet Interrail Pass jest dokumentem imiennym
  Interrail Pass jest dokumentem imiennym, który nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie; jest on ważny tylko za okazaniem paszportu lub równoważnego z nim dokumentu tożsamości ze zdjęciem (kopie dokumentów nie są akceptowane). Osoba, która podróżuje z biletem Interrail bez paszportu lub jego odpowiednika, zobowiązana jest do uiszczenia pełnej opłaty za przejazd oraz opłaty dodatkowej w wysokości maks. 200 EUR, zgodnie z przepisami obowiązującymi u danego przewoźnika.

  Aby bilet był ważny, należy wypełnić pola formularza na stronie zakupu zgodnie z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie tożsamości, tj. łącznie z polskimi znakami oraz drugim imieniem (o ile dotyczy). KOLEO nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza.

 3. Kraje oraz przedsiębiorstwa, które honorują bilety Interrail Pass
  1. Ważność biletu
   Bilety Interrail Global Pass są honorowane przez wszystkie uczestniczące w ofercie Interrail przedsiębiorstwa kolejowe i żeglugowe, działające w krajach wymienionych poniżej. Interrail Global Pass ma ograniczoną ważność w kraju zamieszkania podróżnego (patrz warunki opisane w ust. 3.2).
   1. Austria (oraz Lichtenstein) ˃ ÖBB + Westbahn;
   2. Belgia > SNCB/NMBS + Thalys+ Eurostar;
   3. Bośnia-Hercegowina > ŽFBH + ŽRS;
   4. Bułgaria > BDŽ;
   5. Chorwacja > HŽ;
   6. Czarnogóra > ŽPCG;
   7. Dania > DSB;
   8. Dawna Jugosłowiańska Rep. Macedonii (Macedonia) > MZ-T;
   9. Hiszpania > RENFE;
   10. Holandia > NS + Thalys;
   11. Irlandia > IE + NIR;
   12. Finlandia > VR;
   13. Francja > SNCF;
   14. Grecja > TRAINOSE + Attica Group + Minoan Line;
   15. Luksemburg > CFL;
   16. Niemcy > DB + Thalys;
   17. Norwegia > NSB;
   18. Polska > PKP („PKP Intercity” S.A. oraz polscy przewoźnicy honorujący bilety międzynarodowe);
   19. Portugalia > CP;
   20. Rep. Czeska > ČD;
   21. Rumunia > CFR;
   22. Serbia > SV;
   23. Słowacja > ZSSK;
   24. Słowenia > SŽ;
   25. Szwajcaria > CFF/SBB/FFS + BLS;
   26. Szwecja > SJ;
   27. Turcja > TCDD;
   28. Węgry > MAV-START + GYSEV;
   29. Wielka Brytania > ATOC+ Eurostar*;
   30. Włochy > Trenitalia + Attica Group + Minoan Line

    * od 1 kwietnia 2018 r., bilet Interrail musi być ważny zarówno w kraju wyjazdu, jak i w kraju docelowym przejazdu pociągiem odpowiednio Thalys i Eurostar.
  2. Przejazdy w kraju zamieszkania na podstawie Interrail Global Pass
   Interrail Global Pass może być wykorzystany na dwie podróże na terenie kraju zamieszkania podróżnego (pod warunkiem, że jest to kraj uczestniczący w ofercie Interrail). Przejazdy te określane są jako „wyjazd” i „powrót”:
   • z “wyjazdu” można skorzystać podczas przejazdu z dowolnego miejsca w kraju zamieszkania (obsługiwanego przez przewoźnika honorującego bilety Interrail) do granicy tego kraju, lotniska lub portu;
   • z „powrotu” można skorzystać podczas przejazdu powrotnego od granicy kraju zamieszkania podróżnego, lotniska lub portu do dowolnego miejsca docelowego w kraju zamieszkania (obsługiwanego przez przewoźnika honorującego bilety Interrail).

    Dopuszczalne jest podróżowanie więcej niż jednym pociągiem, pod warunkiem, że odbywa się to tego samego dnia podróży. Zastosowanie mają również specjalne zasady podróżowania pociągiem nocnym.

    W celu skorzystania z ww. przejazdów, podróżny zobowiązany jest do wpisania daty i innych danych dotyczących podróży na okładce biletu Interrail, a w przypadku korzystania z biletu typu „Flexi” – także w kalendarzu podróży (Travel calendar).
  3. Trasa podróży nieobjęta w całości zakresem ważności Interrail Pass
   Jeśli podróżny decyduje się na podróż, która nie jest w całości objęta zakresem ważności biletu, za „brakującą” część trasy uiszcza opłatę za przejazd według obowiązującej standardowej taryfy.

 4. Dodatkowe korzyści i udogodnienia
  Dodatkowe korzyści, to zwykle ulgi oferowane posiadaczom biletu Interrail. Przysługują one:
  1. za okazaniem biletu;
  2. w terminie ważności biletu;
  3. jeżeli Interrail Pass jest ważny w kraju, w którym dane udogodnienie jest honorowane;
  4. zwykle wówczas, jeśli zakup dokonywany jest na miejscu, w kasie biletowej, za pośrednictwem telefonicznego biura obsługi klienta lub przez stronę internetową przedsiębiorstwa honorującego dane udogodnienie.

   Udogodnienia przysługują posiadaczom biletów Interrail Pass przy korzystaniu z usług przedsiębiorstw i stowarzyszeń spoza branży transportowej, zgodnie z wykazem dostępnym w części Pass Benefits aplikacji Railplanner App. W celu uzyskania najnowszych informacji na temat poszczególnych udogodnień należy skorzystać z aplikacji.

   Dostępne są dwa rodzaje udogodnień:
   • przejazd lub wstęp w ramach posiadanego biletu, bez dodatkowych opłat;
   • udzielana na dany przejazd lub wstęp ulga.

    W celu skorzystania z bonusów i udogodnień, zarówno w formie usługi oferowanej bez dodatkowych opłat, jak i w formie ulgi – w ramach usług oferowanych w danym kraju – podróżny musi posiadać bilet ważny w tym kraju. W celu skorzystania z ulgi na międzynarodowe połączenie promowe, podróżny musi posiadać bilet ważny w kraju rozpoczęcia rejsu lub w kraju jego miejsca przeznaczenia, natomiast aby skorzystać z międzynarodowego połączenia promowego bez dodatkowych opłat, podróżny musi dysponować biletem lub biletami ważnymi zarówno w kraju rozpoczęcia rejsu, jak i w kraju jego miejsca przeznaczenia. W przypadku biletów Flexi Pass, podróżni mogą skorzystać z udogodnienia w formie ulgi w całym okresie ważności biletu. Udogodnienia w formie usługi bez dodatkowej opłaty dostępne są wyłącznie w dniu, który został wpisany w kalendarzu podróży.

 5. Wpisywanie danych o przebiegu podróży (Travel Diary)
  Przed rozpoczęciem przejazdu pociągiem, autobusem lub statkiem/promem, podróżny musi wpisać dane o tym przejeździe w części okładki biletu Travel Diary (dziennik podróży).

  Uwaga! Część Travel Diary stanowi nieodłączną część biletu. Bilet bez wypełnionej części Journey details jest nieważny. Podróżny okazujący do kontroli bilet bez danych wpisanych w części Travel Diary, zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za przejazd oraz – opłaty dodatkowej w wysokości maks. 200 EUR, zgodnie z przepisami obowiązującymi u danego przewoźnika.

 6. Bilet „Flexi Pass” – wpisywanie dat w kalendarzu podróży
  Posiadacz biletu typu „Flexi” wybiera – w terminie ważności biletu – dni, kiedy będzie z niego korzystał. Przed rozpoczęciem podróży pierwszym w danym dniu pociągiem, autobusem lub statkiem, na bilecie należy wpisać datę w przeznaczonym do tego miejscu części Travel Calendar. Data musi być wpisana w sposób trwały (nie dający się usunąć), czarnym lub niebieskim długopisem bądź czarnym lub niebieskim kolorem tuszu, w odpowiedniej rubryce biletu. Daty wpisywane są zawsze przy użyciu 2 cyfr (np. 5 czerwca należy wpisać jako 05/06), w kolejności
  chronologicznej kolejnych przejazdów.

  Podróżny, który okazuje do kontroli bilet bez wpisanej daty, zobowiązany jest do uiszczenia pełnej opłaty za przejazd oraz opłaty dodatkowej w wysokości maks. 200 EUR, zgodnie z przepisami obowiązującymi u danego przewoźnika. Po wpisaniu daty podróży nie należy jej poprawiać, ponieważ takie działanie może zostać potraktowane jako próba fałszerstwa, a bilet może zostać zatrzymany.

  W przypadku popełnienia błędu, posiadacz biletu może:
  1. wpisać prawidłową datę w następnej rubryce kalendarza, co oznacza utratę dnia podróży
   bez możliwości zwrotu kosztów – lub
  2. (w każdym innym przypadku) – przed kontrolą biletów – poprosić osobę uprawnioną do
   kontroli o poradę.

 7. Bilet „Flexi Pass” – podróże nocne
  Jeśli posiadacz biletu wsiada po godzinie 19:00 do bezpośredniego pociągu nocnego, dojeżdżającego do stacji docelowej po godz. 4:00 (rano), na bilecie, w rubryce Travel Calendar może on wpisać tylko datę przyjazdu do stacji docelowej. Taki wpis pokrywa również przejazd pomiędzy godz. 19:00 i 24:00 (północ) w dniu wyjazdu – o ile daty wyjazdu i przyjazdu zawarte są w terminie ważności biletu. Np. przy korzystaniu z pociągu do Monachium, odjeżdżającego ze stacji wyjazdu 11 sierpnia o godz. 21.10, planowy przyjazd do stacji docelowej, godz. 6:15 dnia następnego, w kalendarzu podróży wystarczy wpisać datę 12 sierpnia. Jeśli posiadacz biletu wsiada do bezpośredniego pociągu nocnego przed godziną 19:00, konieczne jest wpisanie w kalendarzu podróży dwóch dni. W przypadku odbywania podróży promem nocnym, na którym dany bilet jest honorowany, można wpisać na bilecie, w kalendarzu podróży, datę rozpoczęcia rejsu albo datę jego zakończenia.

 8. Dostępność miejsc do siedzenia, rezerwacje i dopłaty
  Interrail Pass nie gwarantuje miejsca do siedzenia w pociągu lub na statku/promie, chyba że miejsce zostało wcześniej zarezerwowane. Cena biletu nie obejmuje opłat za rezerwację miejsca do siedzenia, leżenia lub miejsca sypialnego, podatków portowych, posiłków i innych usług oferowanych w pociągu lub na pokładzie statku/promu. W przypadku niektórych pociągów lub statków/promów wymagana jest wcześniejsza rezerwacja, która może być związana z dopłatą i/lub opłatą dodatkową.

  Posiadacze Interrail Pass muszą dokonać wcześniejszej rezerwacji i/lub uiścić dopłatę w przypadku:
  • miejsc do siedzenia w większości pociągów dużych prędkości (np. SNCF TGV, Thalys, Lyria, Trenitalia Freccia, RENFE AVE, PKP Intercity EIP). Posiadacz biletu jest zobowiązany do wcześniejszego uiszczenia opłat i/lub dopłat obowiązujących w szczególności w przypadku rezerwacji miejsc do siedzenia (czasami w opłacie za rezerwację zawarte są dodatkowe usługi);
  • korzystania z miejsc sypialnych (kuszetek, łóżek w przedziałach sypialnych i sleeperetek) we wszystkich pociągach nocnych;
  • wagonu panoramicznego – w niektórych pociągach oferowana jest możliwość przejazdu w specjalnym wagonie panoramicznym, obowiązkową rezerwacją miejsc;
  • posiłków, które w niektórych pociągach serwowane są w ramach opłaty dodatkowej;
  • innych usług oferowanych na pokładzie pociągów (telefon, czasopisma itp.).

   Specjalne dopłaty promowe. Posiadacze biletu muszą dokonać rezerwacji i/lub dopłaty w przypadku:
  • korzystania z kajut, kuszetek i foteli z odchylanym oparciem na statkach/promach towarzystw żeglugowych;
  • sezonowych opłat dodatkowych w okresie od czerwca do sierpnia na liniach żeglugowych obsługiwanych przez Attica Group (Superfast Ferries i Blue Star Ferries) oraz Minoan Lines w komunikacji Włochy – Grecja;
  • opłat portowych;
  • korzystania z niektórych statków/promów.

 9. Nieprawidłowe wykorzystanie Interrail Pass i zatrzymanie biletu
  Upoważnieni pracownicy kolei mogą zatrzymać bilet w przypadku, gdy:
  • okazana została kopia lub bilet sfałszowany;
  • z biletu korzystała osoba inna niż ta, dla której został on wydany;
  • na bilecie (w dowolnym miejscu) zostały zmienione dane;
  • z biletu korzystano poza terminem jego ważności;
  • z biletu, w sposób niedozwolony, korzystano w kraju zamieszkania;
  • bilet został okazany bez paszportu lub innego równoważnego z nim dokumentu tożsamości ze zdjęciem (kopie ww. dokumentów nie są akceptowane).

   Ponadto posiadacz biletu jest zobowiązany do uiszczenia pełnej opłaty za przejazd oraz opłaty dodatkowej w wysokości maks. 200 EUR, zgodnie z przepisami obowiązującymi u danego przewoźnika. Wszystkie powyżej wymienione zdarzenia uznawane są za próbę nadużycia zarówno wobec Eurail Group G.I.E., jak i przewoźnika obsługującego daną trasę. Są one zgłaszane do krajowych organów władzy, które określają odpowiednie sankcje karne.

 10. Bagaż
  W odniesieniu do przewozu bagażu, posiadacze biletów Interrail Pass podlegają tym samym warunkom, co posiadacze zwykłych biletów wystawionych na przejazd pociągami danego przewoźnika.

 11. Termin ważności biletu Interrail Pass
  Bilet Interrail Pass jest ważny w ciągu całego terminu ważności wskazanego na bilecie. Pierwsza podróż może rozpocząć się po godzinie 00:00 pierwszego dnia ważności, a ostatnia podróż musi zakończyć się do północy (24:00) ostatniego dnia ważności biletu.

 12. Klasa 1 i 2
  Bilet Interrail Pass jest honorowany w klasie wskazanej na bilecie. Bilety klasy 1 ważne są również w wagonach/na miejscach klasy 2. Osoby zamierzające podróżować w klasie 1, a posiadające bilet klasy 2, zobowiązane są do uiszczenia różnicy pełnych opłat pomiędzy klasą 1 i klasą 2 na określonej trasie. Posiadaczom biletów klasy 1 podróżującym na miejscu klasy 2 nie przysługuje zwrot kosztów.

 13. Uprawnienia do korzystania z biletu
  Obywatele jednego z krajów Unii Europejskiej lub jednego z krajów wyszczególnionych poniżej, bądź osoby oficjalnie zamieszkujące w tych krajach są uprawnione do podróżowania za okazaniem biletu Interrail Pass: Albania, Andora, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii (Macedonia), Czarnogóra, Gibraltar, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Mołdawia, Monako, Norwegia, Federacja Rosyjska, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Watykan.

  Obywatele spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej lub spoza krajów wyszczególnionych powyżej bądź osoby oficjalnie zamieszkujące w tych krajach są uprawnione do podróżowania za okazaniem biletu Eurail Pass. Potwierdzeniem obywatelstwa może być paszport lub inny oficjalny dokument tożsamości. Zaświadczeniem o miejscu zamieszkania mogą być dokumenty pobytu wydane przez organ administracji państwowej.

 14. Duplikaty i wymiana biletów Interrail Pass
  Duplikat biletu Interrail Pass nie może zostać wydany w przypadku jego zniszczenia, utraty lub kradzieży. Bilety zawierające błędne dane w wyniku pomyłki ze strony kasy biletowej mogą zostać wymienione wyłącznie przez tę kasę.

 15. Kategorie biletów Interrail Pass
  Korzystanie z różnych kategorii biletów Interrail Pass może wiązać się z ograniczeniami:
  • bilet dla dziecka („Child Pass”) jest przeznaczony wyłącznie dla osób w wieku poniżej 12 lat
   w pierwszym dniu ważności biletu. Bezpłatny bilet dla dziecka może zostać wystawiony
   wyłącznie wraz z biletem dla osoby dorosłej (Adult Pass). Na jeden bilet dla osoby dorosłej mogą
   być wystawione maksymalnie dwa bilety „Child Pass”. Dzieci w wieku poniżej 4 lat mogą
   podróżować bezpłatnie i bez biletu, chyba że żąda się dla nich oddzielnego miejsca do siedzenia,
   leżenia lub miejsca sypialnego. W takim przypadku wymagane jest dokonanie zakupu
   oddzielnego biletu dla dziecka;
  • bilet dla młodzieży („Youth Pass”) jest przeznaczony wyłącznie dla osób w wieku poniżej 28 lat
   w pierwszym dniu ważności biletu;
  • bilet dla seniora („Senior Pass”) jest przeznaczony wyłącznie dla osób w wieku 60 lat i więcej
   w pierwszym dniu ważności biletu.

 16. Zwroty należności za Interrail Pass
  Zwrot należności może być zagwarantowany tylko za Interrail Pass całkowicie niewykorzystane, niebędące biletami promocyjnymi. Bilet traktowany jest jako „wykorzystany” w pierwszym i po pierwszym dniu jego ważności. Bilety promocyjne oraz bilety częściowo lub całkowicie wykorzystane, zagubione, uszkodzone lub skradzione nie podlegają zwrotowi należności ani wymianie. Dotyczy to również wszelkich innych biletów zakupionych w miejsce zagubionego lub skradzionego biletu Interrail. Wniosek o zwrot należności niewykorzystanego biletu musi być złożony pisemnie, wraz z oryginałem biletu i okładką – przez posiadacza biletu, wyłącznie w punkcie sprzedaży, gdzie bilet został zakupiony. W celu otrzymania zwrotu należności za bilet, jego posiadacz powinien:
  • zwrócić bilet w miejscu zakupu przed pierwszym dniem ważności biletu albo
  • uzyskać oficjalne poświadczenie o niewykorzystaniu (o treści „UNUSED” /niewykorzystany) – przed pierwszym dniem ważności biletu.

   Wnioski o zwrot należności za bilety poświadczone jako „UNUSED” (niewykorzystane) są akceptowane do roku od daty wydania biletu. W przypadku zwrotu należności potrącane jest odstępne w wysokości 15% ceny biletu.

 17. Odpowiedzialność
  Eurail Group G.I.E. występuje wyłącznie w roli pośrednika przewoźników europejskich i nie ponosiodpowiedzialności za ich działalność ani za szkody lub dodatkowe koszty wynikające z utraty bagażu, kradzieży, działania siły wyższej, strajków, odwołania pociągów i innych przyczyn.

 18. Polityka w zakresie odszkodowań
  W przypadku wystąpienia w terminie ważności biletu co najmniej trzech opóźnień pociągów, trwających dłużej niż 60 minut każde (dwa lub więcej opóźnienia w przypadku biletu One Country Pass), posiadacz biletu ma prawo do złożenia wniosku o odszkodowanie „za doznane opóźnienie” do Eurail Group G.I.E. Wnioski o zwrot ewentualnych innych kosztów poniesionych w związku z opóźnieniami pociągów powinny być kierowane do właściwego przewoźnika. W celu uzyskania dodatkowych informacji, a także szczegółów na temat procedury wypłacania odszkodowań, zapraszamy do odwiedzenia strony www.eurailgroup.org/compensation.

 19. Przepisy dodatkowe
  Posiadacze biletu są zobowiązani do przestrzegania Warunków korzystania oraz warunków przewozu przewoźnika/-ów obsługującego/-ych trasę, na której wykorzystywany jest Interrail Pass, jak również do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa unijnego oraz międzynarodowego.

  Przejazdy w komunikacji międzynarodowej podlegają:
  • przepisom ujednoliconym o umowie międzynarodowego przewozu osób kolejami (CIV – Załącznik A do konwencji COTIF);
  • rozporządzeniu (WE) 1371/2007, o prawach i obowiązkach pasażerów w ruchu kolejowym, (PRR),obowiązującemu w przypadku podróżowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  • prawu krajowemu.

   Przejazdy w komunikacji krajowej na terenie państw Unii Europejskiej podlegają PRR oraz mającemu zastosowanie prawu krajowemu. Przejazdy w komunikacji krajowej poza terenem państw Unii Europejskiej podlegają mającemu zastosowanie prawu krajowemu. […]

 20. Nadrzędność angielskiej wersji językowej
  W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją angielską a inną wersją językową niniejszych Warunków korzystania, wersją obowiązującą jest wersja angielska (patrz www.eurailgroup.org/InterrailCOU).

Interrail jest produktem wykonanym na specjalne zamówienie. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (pkt 3 art. 38), taki produkt nie może zostać zwrócony.