Japan Rail Pass – warunki korzystania


Kto jest uprawiony do korzystania?

Japan Rail Pass jest skierowany do turystów zagranicznych, przyjeżdżających do Japonii.

Osoby uprawnione do korzystania z Japan Rail Pass muszą spełnić poniższe warunki:

  1. Posiadać obywatelstwo inne niż japońskie i wyjeżdżać do Japonii w celach turystycznych.
  2. Wypełnić pola formularza na stronie zakupu zgodnie z danymi zawartymi w paszporcie, tj. łącznie z polskimi znakami oraz drugim imieniem (o ile dotyczy). KOLEO nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza.
  3. W przypadku osób z obywatelstwem japońskim, warunkiem jest stałe zamieszkiwanie poza Japonią przez 10 kolejnych lat oraz posiadanie 2 dokumentów:
  • Paszport japoński
  • Dokument potwierdzający zamieszkiwanie w Polsce od ponad 10 lat (wydany przez Ambasadę Japonii w Polsce).

Dodatkowo podczas wymiany vouchera na bilet wymagane jest okazanie jednego z poniższych dokumentów:

  • dokument potwierdzający rejestrację pobytu za granicą wydany przez ambasadę Japonii w Polsce (dokument musi być wydany przed zakupem, lecz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zakupem vouchera).
  • dokument potwierdzający pobyt za granicą wydany przez ambasadę Japonii w Polsce (dokument musi być wydany przed zakupem, lecz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zakupem vouchera).

Jak korzystać?

Japan Rail Pass można używać we wszystkich pociągach Shinkansen z wyjątkiem Mizuho i Nozomi. W przypadku omyłkowego skorzystania z Mizuho i Nozomi, wymagany jest zakup dodatkowego biletu u konduktora w pociągu. JR Pass w tym przypadku nie uprawnia do zniżek.

Przy zakupie Japan Rail Pass w KOLEO otrzymujemy voucher ważny przez 3 miesiące od momentu wydania. Oznacza to, że należy go wymienić na bilet Japan Rail Pass w Japonii w ciągu 3 miesięcy od daty wskazanej na voucherze. Dokonać tego można w tzw. Midori no madoguchi (Zielonych Okienkach). W trakcie wymiany konieczne będzie pokazanie paszportu. Listę miejsc gdzie można wymienić voucher znajdziesz tutaj

Link: https://japanrailpass.net/en/exchange/

Datę aktywacji biletu Japan Rail Pass określamy w Japonii, w momencie wymiany vouchera na bilet w Zielonym Okienku. Termin aktywacji Japan Rail Pass musi rozpocząć się w ciągu 30 dni od daty wymiany vouchera.

Japan Rail Pass to bilet imienny i może być używany tylko przez jedną osobę, wskazaną podczas zakupu. Prosimy o noszenie paszportu w trakcie korzystania z Japan Rail Pass.

Możliwa jest bezpłatna rezerwacja miejsc w pociągach. Rezerwacji można dokonać we wskazanych oddziałach firmy JR, Zielonych Okienkach, oraz niektórych biurach podróży w Japonii. Po okazaniu JR Passa otrzymujemy bilet potwierdzający rezerwację miejsca.

Zgubione lub skradzione bilety Japan Rail Pass nie mogą zostać ponownie wydane na życzenie. Nie ma również możliwości wystawienia duplikatów.