Japan Rail Pass – warunki korzystania

Warunki korzystania z Japan Rail Pass
Kto jest uprawiony do korzystania?

Japan Rail Pass jest skierowany do turystów zagranicznych, przyjeżdżających do Japonii.

Osoby uprawnione do korzystania z Japan Rail Pass muszą spełnić poniższe warunki:

 1. Posiadać obywatelstwo inne niż japońskie i wyjeżdżać do Japonii w celach turystycznych, na okres nie dłuższy niż 90 dni.

  UWAGA!
  Osoby z obywatelstwem japońskim mogą kupić Japan Rail Pass tylko do 31 marca 2017 roku. Voucher można wymienić na bilet właściwy do 30 czerwca 2017. Od 1 kwietnia 2017 osoby z obywatelstwem japońskim nie będą mogły kupować voucherów Japan Rail Pass, nawet spełniając poniższe warunki (zmiana dotyczy również osób z podwójnym obywatelstwem – japońskim i niejapońskim). Bilet będzie dostępny tylko dla turystów z obywatelstwem innym niż japońskie.

 2. Wypełnić pola formularza na stronie zakupu zgodnie z danymi zawartymi w paszporcie, tj. łącznie z polskimi znakami oraz drugim imieniem (o ile dotyczy). KOLEO nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza.
 3. W przypadku osób z obywatelstwem japońskim, warunkiem jest stałe zamieszkiwanie poza Japonią oraz posiadanie 2 dokumentów:
  1. dokument potwierdzający uprawnienia do stałego zamieszkiwania poza Japonią (nie jest uznawana polska karta pobytu, konieczne jest otrzymanie zaświadczenia o zamieszkiwaniu w Polsce ponad 5 lat z Ambasady Japonii).
  2. dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie w Polsce
 4. W przypadku osób z obywatelstwem japońskim, będących w związku małżeńskim z osobą o obywatelstwie innym, niż japońskie i mieszkającą poza Japonią, potrzebne są 3 dokumenty:
  1. dokument potwierdzający związek małżeński
  2. dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie poza Japonią osoby podróżującej
  3. dokument potwierdzający stałe zamieszkiwanie poza Japonią małżonka osoby podróżującej (na przykład rachunek za prąd wystawiony na nazwisko osoby mającej korzystać z Japan Rail Pass lub dokument potwierdzający zameldowanie, nie jest uznawane zagraniczne prawo jazdy)
 5. Osoby z dwoma obywatelstwami (japońskim i innym), posiadające dwa paszporty proszone są o dokonanie formalności związanych z wyjazdem do Japonii oraz biletem JR Pass za pomocą niejapońskiego paszportu.

Jak korzystać?

Japan Rail Pass można używać we wszystkich pociągach shinkansen z wyjątkiem Mizuho i Nozomi. W przypadku omyłkowego skorzystania z Mizuho i Nozomi, prosimy o zakupienie dodatkowego biletu u konduktora pociągu. JR Pass nie uprawnia do zniżek w tym wypadku.

Przy zakupie Japan Rail Pass w Polsce otrzymujemy voucher ważny przez 3 miesiące od momentu wydania. Należy go wymienić na bilet Japan Rail Pass w Japonii, w tzw. Midori no madoguchi, Zielonych Okienkach. W trakcie wymiany konieczne będzie pokazanie paszportu.

Datę aktywacji biletu Japan Rail Pass określamy w Japonii, w momencie wymiany zamówienia na bilet w Zielonym Okienku.

Japan Rail Pass to bilet imienny i może być używany tylko przez jedną osobę, wskazaną w momencie zakupu. Prosimy o noszenie paszportu w trakcie korzystania z JR Pass.

Możliwa jest bezpłatna rezerwacja miejsc w pociągach. Rezerwacji można dokonać we wskazanych oddziałach firmy JR, Zielonych okienkach, oraz niektórych biurach podróży w Japonii. Po okazaniu JR Passa otrzymujemy bilet potwierdzający rezerwację miejsca.

Zgubione lub skradzione bilety Japan Rail Pass nie mogą zostać ponownie wydane na życzenie.

Istnieją bilety JR Pass ważne w określonych rejonach Japonii, takich jak rejon Kansai, rejon Sanyō, rejon Higashi Nihon, rejon Kiusiu i inne. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dokładniejszych informacji.


Japan Rail Pass jest produktem wykonanym na specjalne zamówienie. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (pkt 3 art. 38), taki produkt nie może zostać zwrócony.